Tarih

2003

Alexander Liersch & Michele Bufano tarafından Salzgitter EuroLogistik GmbH’nin kuruluşu

2003
2003

Salzgitter Bad’da ofis alanı döşemesi

2003
2004

Genişlikler için ilk özel araç alımı

2004
2005

Ek özel araç alımı

2005
2008

Daha büyük bir şirket binasına taşınmak

2008
2009

SEL’nin kuruluşu. Kamyonlar – ticari araç alım satımına başlayın

2009
2011

Salzgitter’deki park alanlarının genişletilmesi

2011
2015

Sudetenstraße’deki yeni işyerlerinin 16.000 metrekarelik taban alanıyla açılması

2015