Vaše kamiony. Vaše volba.

Traktor

< 7,5 t

> 7,5t

Přívěs

Návěs

Stavba

Traktor

< 7,5t

> 7,5t

Přívěs

Návěs

Stavba

Služby

Chcete prodat nákladní automobil / přívěs? Pak nás kontaktujte.

Vypršení

Po úspěšném uzavření smlouvy a nákupu na nákup jednoho z našich vozidel zajistíme s sebou pick-up appointment.

V den sběru bude zaměstnanec naší společnosti spolu s řidičem a potřebnými doklady dopravit do místního registračního úřadu.

Staráme se o povinné pojištění odpovědnosti za škodu, společně s vámi zaregistrujete vozidlo k převodu (to vyžaduje doklad totožnosti a vlastní podpis řidiče na oficiálních formulářích) a dodáním poznávací značky pro vývoz.

Pak se řidič může vydat domů s platným poznávacím štítkem a potřebnými doklady.

Pokud dodatečná rezerva pro zakoupeného vozidla žádoucí, vyrábíme po obdržení exportní značkou vývozního prohlášení celní a doprovázet řidič s vozidlem k nejbližšímu vývozního úřadu celnímu odbavení hotovo. Řidič poté obdrží platné celní vývozní doklady pro další cestu.

Zaregistrujte se do našeho informačního bulletinu a obdržíte pravidelné informace o nových vozidlech a nabídkách.