контакт

адрес

Sudetenstraße 22

38239 Salzgitter

Германия

работното време

От понеделник до петък: 8:00 – 18:00 часа

Датите по договаряне е възможно

контакт

Tel: +49 (0)5341 1892870

Fax: +49 (0)5341 1892879

E-Mail: info@sz-eurologistik.de