история

2003

Основаване на Salzgitter EuroLogistik GmbH от Alexander Liersch & Michele Bufano

2003
2003

Обзавеждане на офис площи в Salzgitter Bad

2003
2004

Придобиване на първите специални превозни средства за свръхшири

2004
2005

Закупуване на допълнителни специални превозни средства

2005
2008

Преместване в по-голяма сграда на фирмата

2008
2009

Основаване на SEL. Камиони – започнете да търгувате търговски превозни средства

2009
2011

Разширяване на паркоместата в Salzgitter

2011
2015

Откриване на нови бизнес помещения в Судетенштрасе с площ от 16 000 кв.м.

2015